Sertifikalı Temel İSG Eğitimi

Sertifikalı Temel İSG Eğitimi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16. Ve 17. Maddelerinin gerektirdiği üzere; işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.


Çalışanlara eğitim verme hükümlülüğüne uymayan işveren için çalışan başına 1.078 TL para cezası yaptırımı uygulanır.


İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizliğin neticesinde meyana gelmektedir. Çalışanların firmalarının çalışma şartlarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini alması iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak daha güvenli çalışma ortamı sağlar.


Sertifikalı Temel İSG Eğitimi sonunda çalışanlara eğitim belgeleri verilir.


EĞİTİM KONULARI


GENEL KONULAR

​
- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

- İş yeri temizliği ve düzeni

- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar


SAĞLIKKONULARI
 

- Meslek hastalıklarının sebepleri

- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

- İlk yardım


TEKNİKKONULAR


- Kimyasal fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

- Elle kaldırma ve taşıma

- Parlama patlama yangın ve yangından korunma

- İş ekipmanları’nın güvenli kullanımı

- Ekranlı araçlarla çalışma

- Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri

- İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

- Güvenlik ve sağlık işaretleri

- Kişisel koruyu donanım kullanımı

- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

- Tahliye ve kurtarma