Fındıklı Mah. Hancıoğlu Cad. NO:82/A Maltepe - istanbul

Önce insan sloganıyla çıktığımız bu yolda toplumun iş sağlığı ve güvenliği kalitesini yükseltmek üzere;

Koruyucu sağlık ve iş güvenliği hizmetini teknolojinin ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve kurumsal bir yapı içinde ulaşılabilir, ekonomik koşullarda çalışana sunmak.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki akademik çalışmalara   olanak sağlayarak işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların gelişmesini desteklemek.

Kendini mesleklerine adamış, üstün nitelikli önce  insana değer  veren  iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını işçi ve işveren ile buluşturarak daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasında rol almak.