İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İŞ YERİ HEKİMİ KİMDİR?İş Yeri Hekimi iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR?


İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen iş yeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.


6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. İş yeri hekimi çalıştırma hükümlüğünü yerine getirilmemesi halinde işverene 5.000 TL aykırılığını devam etmesi halinde her ay için 5.390 TL para cezası uygulanır. Diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlüğünü yerine getirmemesi halinde ise işverene 2.500 TL aykırılığının devamı halinde her ay için 2.695 TL para cezası uygulanır.

İŞ YERİ HEKİMİ İLE SİZLERE VERECEĞİMİZ HİZMETLİRİMİZ
 

İş verene ve çalışanlara sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmalık yapmak.


Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek.


İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak.

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.


İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.


İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.


Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.


Genel sağlık konularında eğitim vermek.


Yıllık çalışma planı hazırlamak.


İşin yönetilmesindeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İLE SİZLERE VERECEĞİMİZ HİZMETLER


Enjeksiyon

Pansuman

Aşı yapmak