İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

18.06.2013 Tarihli ve 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre çok tehlikeli kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, en az “Temel İlkyardım Eğitimi” alınması zorunludur.

Genel İlkyardım Bilgileri

• Hasta / Yaralının ve Olay yerinin Değerlendirilmesi

• Temel Yaşam Desteği

• Kanamalarda İlkyardım

• Yaralanmalarda İlkyardım

• Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım

• Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım

• Bilinç bozukluklarında İlkyardım

• Zehirlenmelerde İlkyardım

• Hayvan ısırmalarında İlkyardım

• Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım

• Boğulmalarda İlkyardım

• Hasta / yaralı taşıma teknikleri