Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken çıkarılan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”gereği;

Gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılmayıp, bunun yerine çalışanların hijyen eğitimi alması gerektiği ve Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenlerinin Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden eğitimleri almalarını sağlamaları bir yükümlülüktür. Hijyen eğitimi ile ilgili iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

MAS OSGB olarak hijyen eğitimlerinin planlanması organize edilmesi ve mevcut iş yeri hekimlerimize Halk Eğitim Merkezleri gözetiminde verilmesi konusunda çözümler üretiyoruz.